การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและคัดกรองที่ได้รับการรับรองมีให้บริการในสถานที่เพื่อทําการทดสอบที่สั่งโดยผู้ให้บริการของ Sadler เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยในภายหลัง

การทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่สั่งซื้อและรวบรวมในห้องปฏิบัติการอยู่ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตผู้ให้บริการความสามารถและสิทธิพิเศษที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งได้รับจากคณะกรรมการ

การทดสอบที่ทําที่ Sadler รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง:

  • การทดสอบโควิด
  • การตรวจปัสสาวะ
  • เฮโมโกลบินฮีโมโกลบิน A1C
  • สเตรป/โมโน/ไข้หวัดใหญ่/RSV
บริการลาบราตอรี่

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn