داروخانه

برای نسخه های مناسب و مقرون به صرفه در جامعه شما، داروخانه سادلر یک راه مناسب و در دسترس برای مدیریت سلامت شما خواهد بود. واقع در مرکز ساحل غربی سادلر (به زودی!) داروساز و کارکنان آموزش و پرورش در داروهای فعلی خود را بحث, چه داروها ممکن است مناسب برای شما و نیازهای بهداشتی منحصر به فرد خود را.

به عنوان یک بیمار از سادلر، شما واجد شرایط برای مقیاس هزینه کشویی. علاوه بر این، سادلر در برنامه داروهای تخفیف 340B شرکت می کند که به بیماران واجد شرایط کمک می کند تا داروهای تجویزی مقرون به صرفه و کم هزینه از جمله بیمارانی که بیمه نشده اند را دریافت کنند. هنگامی که توسط یک ارائه دهنده سادلر تجویز می شود، این داروها واجد شرایط نرخ تخفیف از طریق داروخانه های شریک هستند. از ارائه دهنده خود در مورد بخشی از این برنامه ها بپرسید.

خدمات داروسازی

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn