دندانپزشکی

ارائه خدمات دندانپزشکی در مرکز اصلی در کارلایل، یک مکان ماهواره ای در شهرستان پری و در حال حاضر در محل جدید ما در ساحل غربی، متخصصان دندانپزشکی واجد شرایط ما وقت خود را برای شناخت شما و نیازهای شما صرف می کنند. ما در تمام سنین به بیماران خدمت می کنیم.

خدمات دندانپزشکی عبارتند از:

  • تمیز کردن معمول
  • امتحانات جامع
  • پر کردن
  • درمان فلوراید
  • خدمات ارجاعی
  • صلنتس
  • استخراج های ساده
  • کانال های ریشه ساده
  • اشعه ایکس
خدمات دندانپزشکی

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn