سلامت زنان

مراقبت های جامع پزشکی سادلر به زودی شامل سلامت زنان خواهد شد.

از چک آپ های ساله، غربالگری، آزمایش آزمایشگاه و ارجاعات، ارائه دهندگان زنان را در هر مرحله از زندگی و سلامت، از جمله تنظیم خانواده، مراقبت در سه ماهه اول و پس از زایمان هدایت خواهند کرد.

UPMC Divine Mercy هر چهارشنبه بیماران را در محل کارلایل ما می بیند. انها ارائه می دهند:

  • مراقبت های زنان و زایمان برای زنان در تمام سنین
  • تنظیم خانواده طبیعی با استفاده از مدل کریتون / NaProTechnology
  • مراقبت های مامایی، از جمله یک برنامه مامایی قوی.

حالا در ساحل غربی!

خدمات UPMC Magee-Women در حال حاضر هر دوشنبه در محل ساحل غربی ما به بیماران خدمت می کند.

خدمات بهداشتی درمانی زنان

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn