અસર અહેવાલ

2022 ઇમ્પેક્ટ રિપોર્ટ

“વિચારશીલ, સમિતિના નાગરિકોનું એક નાનું જૂથ વિશ્વને બદલી શકે છે તે વિશે ક્યારેય શંકા કરશો નહીં; ખરેખર, તે એકમાત્ર વસ્તુ છે જે અત્યાર સુધીમાં છે.” – માર્ગારેટ મીડ

સામૂહિક પ્રયાસ સેડલરને આગળ ધપાવે છે

1921માં સ્થપાયેલી, સેડલર હેલ્થ સેન્ટરનો વિકાસ એક નાની સંસ્થામાંથી થયો છે, જે છ વર્ષથી ઓછી વયના બાળકો અને બાળકોની સંભાળ રાખે છે, જે વીમા વિહોણા, વીમાધારક અને વીમાધારક વ્યક્તિઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની, વ્યાપક અને કરુણાપૂર્ણ સંભાળ પૂરી પાડે છે. ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓ, ભંડોળના પ્રવાહો અને સંગઠનાત્મક માળખામાં છેલ્લા 100 વર્ષોમાં ફેરફાર થયો હોઈ શકે છે. જો કે, લોકોની સેવા કરવા અને આપણા સમુદાયના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રહ્યું છે.

આ ગયા વર્ષે સેડલર હેલ્થ સેન્ટર કોવિડ -19 ને પગલે એક સંસ્થા તરીકે આપણે જે કરીએ છીએ તેને ફરીથી જીવંત બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું હતું. સંભાળની સુલભતા વધારવા, આરોગ્ય સુધારવા અને આશાને પ્રેરિત કરવા પર અમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે, જેણે અમને, અમારા સમુદાયના ભાગીદારો અને દાતાઓને પૂર્વીય કમ્બરલેન્ડ કાઉન્ટીમાં સેવાઓ વિસ્તૃત કરવા માટે એકસાથે લાવ્યા છે. વર્ષ 2023ના અંતભાગમાં એક નવા આરોગ્ય કેન્દ્રના દ્વાર ખોલવામાં અમને ગર્વ થશે.

સામુદાયિક અસર

31,959
કુલ મુલાકાતો
9,258
કુલ દર્દીઓ


સ્ત્રોત: 2022 અસર અહેવાલ

100+
વર્ષોની સેવા

2021 ઇમ્પેક્ટ રિપોર્ટ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn