Dabeecadaha Saanqaadka Caafimaadka Fiican

Katrina Thoma, CRNP, RN, MSN
Agaasimaha Adeegyada Caafimaadka Katrina Thoma, CRNP RN MSN, waxay ka hadlaysaa dhaqamada saanqaadka ee caafimaadka qaba.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn