Qandhada & Carruurta

Katrina Thoma, CRNP, RN, MSN
Kat Thoma waxay ka hadlaysaa qandhada.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn