కమ్యూనిటీ హెల్త్ రెస్పాన్స్

అడ్డంకులతో ఉన్న రోగులకు సహాయపడటానికి సాడ్లర్ యొక్క కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ బృందం ఇక్కడ ఉంది. అవసరాలను తెలుసుకోవడంలో సహాయపడే ప్రశ్నలకు మా సిహెచ్ డబ్ల్యులు సమాధానం ఇవ్వగలరు. సిహెచ్ డబ్ల్యులు రోగులను ఆహార బ్యాంకులు, షెల్టర్లు, రవాణా సహాయం మరియు ఇతర ప్రాథమిక అవసరాల వంటి విలువైన వనరులకు అనుసంధానించగలవు, రోగులు ఈ విషయాల కోసం స్వీయ-సుస్థిర పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేస్తారు లేదా పునరుద్ధరిస్తారు. సిహెచ్ డబ్ల్యులు రోగులను వారి ప్రాథమిక సంరక్షణ ప్రదాతలు, ప్రవర్తనా ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా కేస్ మేనేజర్ లకు కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా సహాయపడతాయి.

సాయం అవసరమైన ఎవరైనా కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ లను 717-218-6670 వద్ద సంప్రదించాలి.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn