రోగి హ్యాండ్ బుక్

మేము కొత్త రోగులను స్వీకరిస్తున్నాము! మీ మొదటి అపాయింట్ మెంట్ చేయడం నుంచి వైద్య రికార్డులను అభ్యర్థించడం వరకు, సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ యొక్క రోగిగా ఏమి ఆశించాలనే దాని గురించి మీ ప్రశ్నలకు మా పేషెంట్ హ్యాండ్ బుక్ సమాధానం ఇస్తుంది.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn