پورتال بیمار

پورتال بیمار یک پلت فرم آنلاین است که اجازه می دهد تا بیماران برای مشاهده بخش هایی از سابقه پزشکی خود را، درخواست پر کردن مجدد و ارجاع، و پرسیدن سوالات ارائه دهنده خود است.

پورتال تعاملی است، بنابراین هنگامی که یک بیمار سوالی می پرسد، پورتال آن را مستقیماً در نمودار بیمار قرار می دهد تا ارائه دهنده بررسی کند. ارائه دهندگان می توانند با ارسال پاسخ ما به طور مستقیم از طریق پورتال به بیمار پاسخ دهند. همین طور برای ارجاعات و پر کردن مجدد دارو نیز پیش می رود.

متخصصان پزشکی در حال مشاهده یک صفحه نمایش هستند.

اگر شما یک حساب پورتال بیمار در حال حاضر راه اندازی, لطفا از طریق لینک زیر کلیک کنید برای ورود به حساب کاربری خود را.

اگر حساب داري با شماره 4393-960-717 تماس بگير تا با يک منشی صحبت کني.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn