دولت گرگ برجسته® پنی باز دوره ثبت نام برای پوشش 2023 با برنامه های کیفیت, حق بیمه ماهانه مقرون به صرفه, و فرصت های واجد شرایط بودن جدید برای پس انداز مالی

نمایندگانی از بخش بیمه پنسیلوانیا (PID)، پنی، و انجمن پنسیلوانیا از مراکز بهداشت جامعه (PACHC) آغاز دوره ثبت نام باز در مرکز بهداشت سادلر در کارلیسل را جشن گرفتند تا به پنسیلوانیاها یادآوری کنند که پنی، بازار رسمی بیمه درمانی آنلاین مشترک المنافع، در حال حاضر برای همه پنسیلوانیاها باز است.

کمک های مالی ARPA شهرستان کامبرلند هستند بازی تغییر دهنده برای سازمان های ارائه خدمات بهداشتی

کمک هزینه 2 میلیون دلاری آن را آسان تر برای مرکز بهداشت سادلر به استطاعت یک پروژه 6.3 میلیون دلاری برای نوسازی سابق بالابر Inc. ساختمان در شهرستان همپدن را به 21،000 فوت مربع مرکز بهداشت خدمت به ساحل غربی و منطقه Mechanicsburg.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn