Nhóm Nhân viên Y tế Cộng đồng & Các nhu cầu mà nó giải quyết

Một thành viên trong nhóm Sadler làm việc về phân phối thực phẩm.

Nhóm Nhân viên Y tế Cộng đồng là một phần không thể thiếu trong phương pháp Quản lý Trường hợp Dựa vào Cộng đồng tại Sadler.

Mục tiêu chính của nhóm là sử dụng kết quả của công cụ PRAPARE để giải quyết các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân và giúp thu hẹp những khoảng cách đang ngăn cản bệnh nhân nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Các rào cản như mất an ninh lương thực, mất an ninh nhà ở, thiếu phương tiện đi lại, mất việc làm hoặc bảo hiểm y tế, thiếu hệ thống hỗ trợ hoặc các vấn đề ngôn ngữ là những lý do hàng đầu khiến các cuộc hẹn bị bỏ lỡ hoặc không được lên lịch.

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các sự kiện địa phương để xem làm thế nào chúng tôi có thể thiết lập sự hiện diện sadler mạnh mẽ, tham gia vào các phòng khám vắc xin và quảng bá dịch vụ xe tải di động của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để vận động cho nhu cầu cá nhân và cộng đồng của bệnh nhân và thu hẹp những khoảng cách đó trong chăm sóc. Chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào việc giải quyết các nhu cầu đã được xác định bởi nhiều nhà cung cấp, chuyên gia sức khỏe hành vi, quản lý trường hợp và những người khác đã giới thiệu bệnh nhân có nhu cầu kinh tế xã hội đến CHW để được hỗ trợ.

Đối với các doanh nghiệp muốn hợp tác với nhóm Nhân viên Y tế Cộng đồng trong việc giúp đỡ cộng đồng HOẶC cho những bệnh nhân đang tìm kiếm sự hỗ trợ, hãy gọi cho nhóm Nhân viên Y tế Cộng đồng theo số 717-960-4350.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn